REFERENCE

MEDIA - televizní pořady:

Záznam TV pořadu na ČT1 "Sama doma" ze dne 11.4.2011

a náš příspěvek si můžete poslechnout od 69 minuty.

Záznam TV pořadu na ČT1 "Sama doma" ze dne 6.6.2011

a náš příspěvek si můžete poslechnout od 33 minuty.

Záznam TV pořadu na ČT1 "Sama doma" ze dne 05.09.2011

a náš příspěvek si můžete poslechnout od 22 minuty.

Záznam TV pořadu na ČT1 "Sama doma" ze dne 31.10.2011

a náš příspěvek si můžete poslechnout od 25 minuty.

Záznam TV pořadu na ČT1 "Sama doma" ze dne 12.12.2011

a náš příspěvek si můžete poslechnout od 22 minuty.

MEDIA - články v časopisech a na internetu:

Článek na portálu "Prima žena" a v časopise "PERFECT WOMAN" ze dne 24.5.2010

Článek na portálu "Prima žena" a v časopise "PERFECT WOMAN" ze dne 15.12.2010

Článek na portálu v časopise "BLESK HOBBY" ze dne 1.7.2011